Privacy Policy


1. Cookies?

D&C Dakwerken BV maakt GEEN gebruik van cookies.

2. Mijn gegevens?

Een bezoek aan de website van D&C Dakwerken BV vereist geen persoonsgegevens.

3. Bescherming

Omdat D&C Dakwerken BV de bescherming van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens zeer belangrijk vindt worden deze veilig binnen eigen beheer opgeslagen en enkel door D&C Dakwerken BV gebruikt om diensten aan te leveren waar de gebruiker uitdrukkelijk voor gekozen heeft. De persoonsgegevens worden minimaal 1 jaar bewaard.

4. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht op toegang tot de gegevens, evenals het recht op informatie betreffende de bewaring en het gebruik van deze gegevens. De betrokkene heeft ook recht op verbetering en verwijdering van de gegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing, geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Daarenboven heeft de betrokkene het recht om zijn gegevens in een gangbare elektronische vorm op te vragen. De betrokkene kan zich voor het hogergenoemde wenden tot D&C Dakwerken BV, bereikbaar via infodcdakwerken.be

5. Minderjarigen

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die D&C Dakwerken BV aanbiedt, dient de gebruiker 16 jaar of ouder te zijn.

6. Toestemming

De toestemming gaat van kracht wanneer de gebruiker zijn gegevens juist aan D&C Dakwerken BV verstrekt en akkoord gaat met het hierboven beschreven beleid.

D&C Dakwerken BV
Erkstraat 78A
3930 Hamont-Achel
+32 476 304 183
BouwUnieLimburg
© 2024 | Privacy Policy